Utanförskap, medborgarna som inte använder Internet?


 

Utanförskap är ett ord som används av många politiker, jag hävdar att den som är utan Internet bör väl år 2012 klassas som att vara utanför samhället. Det är svårt att ta del av samt vara delaktig i samhället utan Internet och någon form av datorvana. Den senaste rapporten från Internetstifelsen om ”Svenskara och Internet 2012″ visar att även dom små barnen samt dom äldre ökar användandet av Internet. Det är bra att fler blir delaktiga i och kring Internet.

Jag deltar just nu i en distanskurs på Stanford University och dess avdelning Venture Labs om distansutbildning, en av dom delar som gör mig intresserad är möjligheten för glesbygden att ge invånarna möjlighet att ta del av utbildning. Hur mycket vissa än önskar och vill så kommer det inte tillbaks arbetstillfällen på dom industrier som nyligen lagts ner. Det kommer också att öka med nedläggningar av industrier i Sverige framöver.

Jag ser ganska lite diskussioner om hur invånarna på små orter kan få hjälp med omskolning till arbete på kontor istället för industri. Jag vet också att det finns inställningar på bruksorter att det inte är ett riktigt jobb att sitta vid ett skrivbord hela dagen framför en dator. De unga förstår det och överger glesbygden men lyckas inte få dom äldre att inse att tiden förändrats.

Jag vet att jag kanske kastar in en brandfackla i skogen genom att starta den här debatten, jag känner att vi måste ta debatten nu innan det är för sent.

Distansutbildning är en realitet idag men om jag förstått rätt så är det inte tillåtet i svenska grundskolor, jag hoppas jag har fel. Små byskolor skulle kunna finnas kvar med videoutbildning kombinerat med handledare på plats hos eleverna i byskolorna. Så slipper elever bussas från hemorten till den större skolan dagligen, prov och gruppövningar kan även dom göras online.

Låt oss ta del av de nya möjligheterna som finns och låta alla i samhället få dom kunskaper som gör dom attraktiva på arbetsmarknaden 2012, hur mycket har egentligen ändrats i utbildningen på 100 år? Fortfarande har vi gruppgemensam ”katederundervisning” vilket jag inte anser vara till nytta för både dom elever som har det svårt och lätt i skolan.

 

Ove Bristrand