Kommer din dator inte kunna nå något på Internet måndag 9/7

Imorgon den 9/7 kommer tyvärr flera inte kunna använda Internet. Det som orsakar stoppet är att datorerna är smittade av ett illasinnat program en s.k. trojan. Trojanen gör att datorerna inte frågar sin Internet operatör hur den ska hitta till en hemsida eller sin E-post server utan en annan namn-server(DNS). Sedan förra året när dom som skapat trojanen blev gripna har FBI på egen bekostnad(=skattebetalarna i USA) drivit namn-servrarna vidare för att främst stora företag inte skulle ”tappa kontakt” med Internet.

Du kan kolla din dator genom att gå till en sida som FBI lagt ut för att hjälpa dig testa om din dator är frisk eller smittad. Länken till den sidan är http://www.dns-ok.us/ .

Kör testet redan idag. Tyvärr så kommer trojanen in i din dator även om du har brandvägg och antivirus. Har du problem så ska du kontakta din IT-tekniker.