Hur ska IT kunna hantera BYOD?

Utmaningen för många företags IT-avdelningar är nu trycket på att få ta med sig sina privata enheter som plattor, mobiler och annat till arbetet.
Det är inte alltid lätt att stoppa p.g.a. att ofta är det personer i ledande befattning som kräver att IT-avdelningen ska lösa problemet.

”Hur svårt kan det va?” är en vanlig kommentar, tyvärr så skrivs det mycket om att det är ju så bra och inte om hur svårt det kan vara för att
inte bryta mot lagar och regler. Vi har PUL(PersonUppgiftsLagen), patientdatalagen samt hur hanterar finans och försäkringsbranschen de krav dom har?

Jag har den senaste tiden pratat med flera och insett att det är värre än jag trodde med okunskap och myter kring den trend som kommer från USA och på fackspråk
döpts till BYOD (Bring Your Own Device). Många tror att det går väl att lösa tekniskt och det går i viss mån men det kommer krävas en kompromiss mellan
användarnas krav och IT-avdelningens oro.

Jag har t.ex. märkt att det i många fall saknas kunskap om att anställningsavtal behöver uppdateras med hur digitalt lagrad information ska hanteras när en anställd slutar.

Jag kommer återkomma med flera inlägg i debatten, kom gärna med synpunkter.