Hantera molnet och se solen

Det kommande arbetsåret lanseras många nya tjänster som har kopplingar till moln-tjänster. Det blir ett nytt arbetssätt och kommer göra en del förbryllade, jag har redan börjat använda det kommande Office 2013 samt den nya Office 365 som kommer dels i en företagsversion samt i en hemanvändarversion.

Jag kommer den här veckan att skapa en del guider som jag planerar att visa via Webinar samt att jag planerar en del utbildningar i handhavande och hur man får affärsnytta med dom nya tjänsterna.

Jag ökar min kunskap om molnet så jag även i vinter kan fortsätta vara ovan molnen där solen lyser.