Det kan vara dyrt att köpa billigt eller att köra ”gratis” tjänster

Jag får ibland veta av företagare som hellre vill välja billigare tjänster för Intranet, e-post, videokonferens och CRM än de alternativ jag rekommenderar dom att teckna abonnemang på. Ibland så säger företagen att det finns ”gratis” system att välja på.

Som dom säger i USA ”There is no such thing as a free lunch”. Vi får ofta höra också att om ett erbjudande är för bra för att vara sant så är det också så.

Om en tjänst är ”gratis” så är ofta du och ditt data en del av produkten. Läs noga användarvillkoren så hittar du säkert den informationen.
Jag har börjat fråga dom hur ser deras kundavtal med leverantören ut om det  är en ”gratis” tjänst?
Du kan inte ställa krav på en leverantör om du inte är kund, har du som företag råd med att köpa gratis?

Att köpa billigt tycker en del är ett alternativ, men det kan bli dyrt alternativ. Du kanske missar att kolla avtalsvillkoren.
Du missade t.ex. att backup av data som du och dina användare tar bort inte ingår i avtalet. Vad händer då om en av dina användare av misstag eller med avsikt raderar dokument?

Hur vill ditt företag uppfattas av dina blivande kunder?
Är det seriöst att ha en ”gratis” epostadress?
Är det seriöst att bara ha ett mobilt telefonnummer att nås på?
Är det seriöst att inte ha dokumentera sina kunders behov i ett CRM-system?
Skapade du offerten med rätt mall?
Hur lång tid tar det att leta efter dokument?