Arbeta platsoberoende och nu även tidsoberoende?

Är 8-17 ute som arbetstid?

Med möjlighet att arbeta platsoberoende ser jag även en ökad aktivitet av även anställda och inte enbart företagare/ledningsgrupper utanför kontorstid.

Det kan vara både en fördel och nackdel att arbeta både platsoberoende och tidsoberoende. För många med livspusslande utmaningar såsom barnens fritidsaktiviteter och andra tidsutmaningar kana det vara en stor fördel att arbeta plats- och tids-oberoende.

Med moln-tjänster är det mer möjligt att arbeta oberoende av plats och tid, den stora utmaningen är hur samhället ska anpassas efter minskande 8-17 arbetande.

Är politikerna förberedda på dom utmaningar det ställer på öppettider?