Om oss

Foto Bristrand Photography

Foto Bristrand Photography

Arbeta platsoberoende i företagen samt i nätverk av olika företag över nationsgränser är inte längre framtiden, det finns här och nu till ett mer kostnadseffektivt sätt även för de små företagen. Stora företag har sedan länge samlat sin infrastruktur i centrala datahallar i egen outsourcad regi, med molnet kan även de små företagen och nätverk av små företag ha samma möjligheter.

NetIntegrate startades 2004 och drivs av mig, Ove Bristrand, och mina kollegor samt samarbetspartners. Målsättningen och den slogan som har hängt med hela tiden är ”Online all the time, anywhere with anything”, idag är den nog mer aktuell än 2004. Under tiden har nya enheter för kommunikation tillkommit. Samtidigt ges möjlighet att idag kommunicera globalt på ett mer spritt sätt än 2004.

Med molnet kan vi samarbeta inom och mellan företag oavsett var i världen vi befinner oss. Om man vill dra det hela långt så är molnet och platsoberoende IP-telefoni samt videokonferenser klimatsmarta val.

Jag har med mina drygt 28 år i branschen varit med och byggt system som idag kallas molnlösningar men som på 1990-talet kallades något annat. Mitt första jobb 1984 var på en Dataservicebyrå något som idag kallas för outsourcing. Redan i början av 90-talet sa jag; att bygga fungerande nätverk  är som att lägga pussel.

Du får hjälp att lägga pussel så du köper dom rätta lösningarna för dina behov. Du får hjälp med förstudier, upphandlingar, projekt för driftsättning samt utbildning av dina användare så du får ökad lönsamhet direkt.

Väljer du att anlita oss kan du kunna frigöra tid och ha möjlighet att ha kontakt med dina kunder, den kostnaden du får är lägre än vinsten. Det är vår prisgaranti.

Låt oss leda dig in i molnet, så kan du sola dig med dina kunder!